EQUAL Day 2019

Recht en|of burgerlijke ongehoorzaamheid

17 Oktober 2019 - Brussels - Flagey

Burgerlijke ongehoorzaamheid en haar relatie tot het recht

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een handelswijze die heel wat fundamentele vragen oproept. Samen met u willen we die graag onderzoeken.

Is ongehoorzaamheid een recht? En zo ja, welke plaats moet dit dan krijgen? Welke plaats is er voor de ongehoorzame ten aanzien van de justitie in een rechtsstaat?

Wat is de grens tussen ongehoorzaamheid en opstand, geweld of zelfs revolte? Is burgerlijke ongehoorzaamheid slechts een actiemiddel of een doel op zich?

Kan deze handelwijze de publieke opinie voor zich winnen, de maatschappelijke onenigheid overstijgen en een gemeenschappelijke wil tot uitdrukking brengen?

Manifestatie
  • Zowel het EQUAL Day-programma als de definitieve vorm ervan worden momenteel nog uitgewerkt.

Sponsors